Globale Ressource Humaine

OFERTY PRACY

Przetwarzanie danych osobowych - informacja dla KandydatówAplikując na ofertę pracy opublikowaną w naszym serwisie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z następującą klauzulą:


„Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy, że w związku ze złożeniem Aplikacji: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRH Polska Sp. z o.o. NIP: 8133688040, z siedzibą przy ul. Laurowa 2, 35-232 Rzeszów. 2. Współadministratorami Państwa danych osobowych są Globale Ressource Humaine Sp. z o. o. NIP: 5170360941, z siedzibą przy ul. Laurowa 2, 35-232 Rzeszów, oraz GRH Recrutement Sp. z o. o. NIP: 8133873056, z siedzibą przy al. Armii Krajowej 21, lok.C2, 35-307 Rzeszów. 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: adminrodo@grhpolska.com 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z naborem na stanowisko wskazane w ogłoszeniu na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i f, a także za państwa zgodą na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: a) podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa; b) partnerzy biznesowi w zakresie realizacji usługi pośrednictwa pracy. 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie w celu archiwizacji przez okres wymagany przepisami prawa. 7. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody w celu przesyłania ofert pracy w przyszłości, przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia, lub przez okres nieprzekraczający trzech lat. 8. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 9. W zakresie w jakim Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, posiadają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy. 12. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 8 i 9, można wysyłając odpowiednie żądanie na adres wskazany w pkt.1 i 3.”